Novice in obvestila

Novice, obvestila, dogodki

POROČILO O KAKOVOSTI VODE IZ JAVNIH SISTEMOV ZA OSKRBO S PITNO VODO ZA leto 2015 na območju OBČINE PREVALJE

Upravljavec javnih sistemov oskrbe s pitno vodo na območju občine Prevalje je JKP LOG, ki na podlagi  10. čl. Pravilnika o pitni vodi izvaja notranji nadzor za zagotavljanje varne oskrbe s pitno vodo.


Redno preskušanje vzorcev pitne vode se je v letu 2015 izvajalo v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano.

Dokumenti za prenos

Kategorije: Obvestila