Info točka - Vandravski trg Prevalje

Informacijski kiosk (touch screen)

Info točka - Vandravski trg Prevalje
NaslovInfo turistična tabla pri Zdravstvenem domu v Prevaljah