Odbori in komisije

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 1. Rafael Škufca – predsednik
 2. Maks Pučelj
 3. Bogdan Pupavac
 4. Hedvika Gorenšek
 5. Matej Pečnik

Komisija za statut in pravna vprašanja

 1. Aleksander Ristič – predsednik
 2. Bernard Pačnik
 3. Stašo Lodrant
 4. Ivan Backović
 5. Zdravko Fajmut

Odbor za komunalne zadeve in varstvo okolja

 1. Matej PEČNIK – predsednik
 2. Štefan Peršak
 3. Aleksander Ristič
 4. Bogdan Pupavac
 5. Bernard Pačnik
 6. Damijan Naveršnik
 7. Samo Lipovnik

Odbor za proračun in finance

 1. Stašo Lodrant – predsednik
 2. Karla Oder
 3. Vladimir Pori
 4. Zdravko Fajmut
 5. Aleksandra Vesnicer
 6. Vesna Glavak
 7. Mirjana Lihteneger Vidmajer

Odbor za družbene dejavnosti

 1. Hedvika Gorenšek – predsednica
 2. Rafael Škufca
 3. Marija Šušel
 4. Aleksandra Saša Horvat
 5. Karla Oder
 6. Ožbalt Zmagaj
 7. Herman Čepelnik

Odbor za gospodarske dejavnosti

 1. Ivan Backović – predsednik
 2. Marija Šušel
 3. Štefan Peršak
 4. Maks Pučelj
 5. Vladimir Pori
 6. Igor Makič
 7. Aleksandra Vesnicer

Vabila na seje delovnih teles občinskega sveta

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 1. VABILO – 1. redna seja, 21.10.2014
 2. VABILO – 2.redna seja, 28.10.2014
 3. VABILO – 3.redna seja, 5.11.2014
 4. VABILO – 4.redna seja, 18.12.2014
 5. VABILO – 5.redna seja, 20.1.2015
 6. VABILO – 6.redna seja, 18.3.2015
 7. VABILO – 7.redna seja, 25.3.2015
 8. VABILO – 8.redna seja, 1.4.2015
 9. VABILO – 9.redna seja, 15.4.2015

Komisija za statut in pravna vprašanja

 1. Vabilo na 1. redno sejo Komisije, 16.12.2014
 2. Vabilo na 2. redno sejo Komisije, 7.1.2015
 3. Vabilo na 3. redno sejo Komisije, 28.1.2015
 4. Vabilo na 4. redno sejo Komisije, 22.4.2015
 5. Vabilo na 5 redno sejo Komisije, 26.5.2015
 6. Vabilo na 6. redno sejo Komisije, 3.6.2015
 7. Vabilo na 7. redno sejo Komisije,16.6.2015
 8. Vabilo na 8. redno sejo Komisije, 30.9.2015
 9. Vabilo na 9. redno sejo Komisije, 2.11.2015
 10. Vabilo na 10. redno sejo Komisije, 16.12.2015
 11. Vabilo na 11. redno sejo Komisije, 6.1.2016
 12. Vabilo na 12. redno sejo Komisije, 27.1.2016
 13. Vabilo na 13. redno sejo Komisije, 18.5.2016
 14. Vabilo na 14. redno sejo komisije,15.6.2016
 15. Vabilo na 15. redno sejo komisije, 28.9.2016
 16. Vabilo na 16. redno sejo komisije, 26.10.2016
 17. Vabilo na 17. redno sejo komisije, 05.12.2016
 18. Vabilo na 18. redno sejo komisije, 06.12.2016
 19. Vabilo na 19. redno sejo komisije, 14.12.2016
 20. Vabilo na 20. redno sejo komisije, 04.01.2017
 21. Vabilo na 21. redno sejo komisije, 13.01.2017
 22. Vabilo na 22. redno sejo komisije, 13.03.2017,
 23. Vabilo na 23. redno sejo komisije, 05.04.2017

Odbor za družbene dejavnosti

 1. Vabilo – 1. seja Odbora (17.12.2014)
 2. Vabilo – 2. seja Odbora (7.1.2015)
 3. Vabilo – 3. seja Odbora (28.1.2015)
 4. Vabilo – 4. seja Odbora.22.4.2015
 5. Vabilo – 5. seja Odbora (27.5.2015)
 6. Vabilo – 6. seja Odbora (17.6.2015)
 7. Vabilo - 7. seja odbora (30.9.2015).pdf
 8. Vabilo - 8. seja odbora (4.11.2015).pdf
 9. Vabilo - 9. seja odbora (14.12.2015).pdf
 10. Vabilo - 10. seja odbora (6.1.2016).pdf
 11. Vabilo - 11. seja odbora (27.1.2016).pdf
 12. Vabilo - 12. seja odbora (6.4.2016).pdf
 13. Vabilo - 13. seja odbora (18.5.2016).pdf
 14. Vabilo - 14. seja odbora (15.6.2016).pdf
 15. Vabilo - 15. seja odbora (28.9.2016).pdf

Odbor za komunalne zadeve in varstvo okolja

 1. Vabilo 1. redna seja KCG - 16.12.2015
 2. Vabilo 2. redna seja KCG - 5.1.2015
 3. Vabilo 3. redna seja KCG - 26.1.2015
 4. Vabilo 4. redna seja KCG - 20.4.2015
 5. Vabilo 5 redna seja KCG - 22.4.2015
 6. VABILO 6 redna seja KCG - 25.5.2015
 7. Vabilo 7. redna seja KCG - 15.6.2015
 8. Vabilo 8. redna seja KCG - 28.9.2015
 9. Vabilo 9. redna seja KCG - 2.11.2015
 10. Vabilo 10. redna seja KCG - 16.12.2015
 11. Vabilo 11. redna seja KCG - 4.1.2016
 12. Vabilo 12. redna seja KCG - 21.1.2016
 13. Vabilo 13. redna seja KCG - 4.4.2016
 14. Vabilo 14. redna seja KCG - 16.5.2016
 15. Vabilo 15. redna seja KCG - 13.6.2016
 16. Vabilo 16. redna seja KCG - 26.9.2016
 17. Vabilo 17. redna seja KCG - 24.10.2016
 18. Vabilo 18. redna seja KCG - 12.12.2016
 19. Vabilo 19. redna seja KCG - 3.1.2017
 20. Vabilo 20. redna seja KCG - 10.1.2017
 21. Vabilo 21. redna seja KCG - 1.3.2017

Odbor za proračun in finance

 1. 1 VABILO, 17.12.2014
 2. 2 VABILO, 7.1.2015
 3. 3 VABILO, 28.1.2015
 4. 4 VABILO,22.4.2015
 5. 5 VABILO  26.5.2015
 6. 6 VABILO ,16.6.
 7. VABILO
 8. VABILO
 9. VABILO 9. SEJA 16.12.2015
 10. VABILO 10 SEJA 6.1.2016 .pdf
 11. VABILO 11. SEJA 27.1.2016.pdf
 12. VABILO 12 SEJA 6.4.2016.pdf
 13. VABILO 13. SEJA. 18.5.2016.pdf
 14. VABILO 14 SEJA 15.6.2016.pdf
 15. VABILO 15 SEJA 28.9.2016.pdf
 16. VABILO 16 SEJA 13.12.2016.pdf
 17. VABILO 17 SEJA 4.1.2017.pdf
 18. VABILO 18 SEJA 11.1.2017.pdf
 19. VABILO 19 SEJA 25.1.2017.pdf
 20. VABILO 20 SEJA.5.4.2017.pdf

Odbor za gospodarske dejavnosti

 1. Vabilo – 1. seja odbora (6.1.2015)
 2. Vabilo – 2. seja odbora.21.4.2015
 3. Vabilo – 3. seja odbora (25.5.2015)
 4. Vabilo – 4. seja odbora (17.6.2015)
 5. Vabilo - 5. seja odbora (29.9.2015).pdf
 6. Vabilo - 6. seja odbora (2.11.2015).pdf
 7. Vabilo - 7. seja odbora (15.12.2015).pdf
 8. Vabilo - 8. seja odbora (5.1.2016).pdf
 9. Vabilo - 9. seja odbora (26.1.2016).pdf
 10. Vabilo - 10. seja odbora (17.5.2016).pdf
 11. Vabilo - 11. seja odbora (14.6.2016).pdf
 12. Vabilo - 12. seja odbora (27.9.2016).pdf
 13. Vabilo - 13. seja odbora (25.10.2016).pdf