Občinska uprava

Občinska uprava

TAJNIK OBČINE

Danilo Vute
(02) 824 61 14
danilo.vute@prevalje.si

ODDELEK ZA PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE IN UREJANJE PROSTORA

Emilija Ivančič – vodja oddelka
(02) 824 61 16
emilija.ivancic@prevalje.si

Urška Španinger - svetovalka III
(02) 824 61 34
urska.spaninger@prevalje.si

Mateja Voler – poslovna sekretarka
(02) 824 61 00
mateja.voler@prevalje.si

ODDELEK ZA PRORAČUN IN FINANCE

Veronika Šart – računovodja VII/2
(02) 824 61 15
veronika.sart@prevalje.si

Barbara Kričej – računovodja
(02) 824 61 28
barbara.kricej@prevalje.si

Helena Leskovec Kozel – računovodja
(02) 824 61 18
helena.leskovec@prevalje.si

ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNO GOSPODARSKE ZADEVE

mag. Mojca Orešnik – višja svetovalka
(02) 824 61 21
mojca.oresnik@prevalje.si

ODDELEK ZA KOMUNALNO CESTNO GOSPODARSTVO

Bernarda Gradišnik – višja svetovalka
(02) 824 61 22
bernarda.gradisnik@prevalje.si

Eva Jeromel – svetovalka - nadomešča: Lidija Kuhelnik
(02) 824 61 19
eva.jeromel@prevalje.si

Janja Sekavčnik – svetovalka - nadomešča: Zala Vindiš
(02) 824 61 17
janja.sekavcnik@prevalje.si

HIŠNIK, ČISTILKA

Simon Radič – hišnik
Marija Rener – čistilka

JAVNA DELA


Franc Breznik
Tanja Šumah

SEZNAM URADNIH OSEB: